Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler: Hedef Kitle Belirlemede Farklı Bir Bakış Açısı

Günümüzde kimimiz teknolojinin getirdikleriyle daha sonra tanışıyorken; kimimiz internetin doğuşundan bu yana tanışıklık kuruyor. Dijital kültür kavramının alt başlığı olarak içerik tüketen insanlar, kendi içlerinde iki farklı grupta değerlendiriliyor. Böylece markaların, hedef kitlelerini daha iyi tanımaları ve başarılı tutundurma faaliyetleri sağlayabilmeleri için bu iki uç arasındaki kavramları da hesaba katmaları gerekmekte. Gelin, şimdi bu kavramlara detayla olarak bakalım.

Dijital Yerliler

Dijital yerliler, doğar doğmaz sanal ortam ile uyum içerisinde olan gruptan oluşuyor. Bu yüzden dijital yerliler ve dijital göçmenler arasındaki fark, interneti/dijital dünyayı kullanma algısına dayanıyor. Aralarındaki temel farklılıksa yaş faktörü olarak karşımıza çıkıyor.

Dijital yerliler; teknolojiyi sosyal etkileşim, karakter yaratımı ve hikâye anlatıcılığı gibi ilgi odaklı kullanmayı tercih etmekteler. Teknoloji onlar için gündelik hayatın bir gerekliliği durumunda olup gündemi takip etmekten geri kalmazlar.

Dijital yerlilerin medya kullanım özelliklerini yan yana sıralayacak olursak; yazı yerine görseli tercih etmeleri, ciddi çalışmalar yerine oyunları tercih etmeleri, aynı anda birçok işi yapmaya çabalamaları ve olayları yalnızca yüzeysel öğrenmek istemelerini belirtebiliriz.

Dijital Göçmenler

Teknolojiyle hayatının belirli bir bölümünün sonrasında tanışmış, milenyum (internet ve web çağı) öncesinde doğan bireyler için kullanılan dijital göçmenlik; teknolojik araçların kullanımı ve teknoloji tabanlı öğrenmede güçlükler veya çeşitli uyum sorunlarıyla karşılaşan nesli ifade ediyor. Teknolojik okuryazarlıkları çok daha düşüktür. Dijital göçmenler teknolojiyi daha çok bilgi öğrenme amaçlı kullanıyorlar; fakat kitle iletişim araçlarını pek fazla aktif kullanmayı tercih etmiyorlar. Teknolojik bir ürüne adaptasyonları oldukça zayıf. Değişime karşı tutucu bir yapıda durmakta ve dijitalleşmeye direnmeye çabalamaktalar.

İki farklı uçta bulunan bu iki ayrı grubun ne tür davranışlara nasıl tepki verecekleri durumu, dijital dünyada reklam veren firmalar için önem görüldüğü üzere oldukça önemli bir konudur.

Örneğin dijital göçmenler; bir saat içerisinde 27 kez televizyon kanalı değiştiren genç kuşağa karşın televizyonu kafa dağıtmak için geleneksel bir şekilde takip etmektedirler. Dijital göçmenlere karşı haliyle farklı bir iletişim çalışması yürütmek gerekmekte. Tüketici davranışlarını ve hedef kitlelerin satın almadaki kararlarını yönlendirebilen ve birçok çapraz medya iletişimindeki öykü anlatıcılığını başarılı bir şekilde kuran markaların, sektörde kalıcılığını ve tanınırlığını günden güne arttıracağı su götürmez bir gerçek olarak karşımıza çıkmakta. Bu bakımından kitlelerinizin davranışlarını tanıyabilmenize dair ipucu veren bu kuşak farklılığından kaynaklı ayrıma dikkat etmek, özellikle içerik üreticileri ve strateji uzmanları için gözden kaçmaması gereken bir konudur.

Linkedin Whatsapp Email